Wystawa Czasowa „Jeden Miliard”

Około 1 miliarda dzieci na świecie jest biedna. Brakuje im jedzenia, nie mają dostępu do czystej wody.
356 milionów z nich żyje w skrajnym ubóstwie.
160 milionów najmłodszych na całym świecie nie wie, czym jest dzieciństwo, bo musi pracować.
Co roku, około 1,2 miliona dzieci jest przedmiotem handlu ludźmi.
Rocznie, miliard niepełnoletnich narażonych jest na przemoc.
Przeszło 30 milionów dzieci zostało wysiedlonych z domu z powodu konfliktu.
W ciągu ostatnich 10 lat, 10 milionów dzieci zginęło w wyniku wojen.
Szacuje się, że 153 miliony dzieci na całym świecie to sieroty.
Wiele z nich popada w uzależnienia.

Tak o wystawie prac Macieja Stanika piszą organizatorzy Opolskiego Festiwalu Fotografii. Te przerażające liczby niestety nie kłamią a Maciej Stanik jako zaangażowany społecznie fotoreporter nie przechodzi obojętnie obok ważnych tematów. Jego fotografie to poruszający czarno-biały reportaż pokazujący dzieci z różnych zakątków świata cierpiących głód i biedę.

Wystawa Jeden Miliard prezentowana jest w opolskiej siedzibie CMJW ramach 11. Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Więcej na temat OFF: https://offoto.pl/

lista wystaw