Włodzimierz Wiśniewski

Włodzimierz Wiśniewski urodził się 11 sierpnia 1927 r. w Łomży. W okresie okupacji posługiwał się fałszywym nazwiskiem Malinowski. W czasie powstania warszawskiego w Armii Krajowej starszy strzelec 2. kompanii "Corda”, następnie I batalionu szturmowego "Rum" - kompania "Corda". Walczył na terenie Wola - Śródmieście Północ. Po zakończeniu powstania przebywał w niewoli w Stalagu 344 Lamsdorf. Numer jeniecki: 105260. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do 2. Korpusu we Włoszech, następnie powrócił do Polski.

lista świadków historii