Krystyna Sierpińska

Krystyna Sierpińska, z domu Myszkowska, ps. „Marzenka”, urodzona 28 stycznia 1925 r. w Wagańcu. W powstaniu warszawskim sanitariuszka w batalionie AK „Kiliński", 3. kompania „Szare Szeregi”. Po upadku powstania przez obóz przejściowy w Ożarowie trafiła do Stalagu 344 Lamsdorf. Nr jeniecki: 107183. Zachorowała na świnkę i została umieszczona w baraku–izolatce.  W listopadzie 1944 r. przewieziono ją do szpitala jenieckiego Zeithain, filii Stalagu IV B Mühlberg. Tam doczekała zakończenia II wojny światowej, po czym powróciła do Warszawy.

lista świadków historii