Jerzy Zakrzewski

Jerzy Zakrzewski urodzony 22 czerwca 1928 roku w Warszawie. W czasie okupacji należał do harcerstwa, do „Szarych Szeregów”, gdzie miał pseudonim: „Młot”, zmieniony w powstaniu na „Młotek”. W czasie powstania warszawskiego w Armii Krajowej starszy strzelec w drużynie „Generała”, w drużynie Szarych Szeregów, która walczyła w 3. kompanii porucznika „Zdunina” w Zgrupowaniu AK „Chrobry II” na terenie Śródmieścia Północ. Po zakończeniu powstania przebywał w niewoli w Stalagu 344 Lamsdorf, Stalagu XIII D Nurnberg, Stalag XIII C Hammelburg. Numer jeniecki: 105825. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski, wielokrotnie aresztowany przez komunistyczne organy bezpieczeństwa.

lista świadków historii