Jan Łompierz

Jan Łompierz urodził się 1 stycznia 1930 r. Warszawie. W czasie powstania warszawskiego w Armii Krajowej strzelec w batalionie "Kiliński" - 7. kompania motorowa "Iskra". Walczył na terenie Śródmieścia Północ. Po zakończeniu powstania przebywał w niewoli w Stalagu 344 Lamsdorf, Stalagu IV B Mühlberg i pracował w komandzie pracy przy budowie samolotów wojskowych w okolicach Drezna. Numer jeniecki: 103198. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Polski.

lista świadków historii