Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939–1945

Przygotowana w ramach serii „Informacja” książka stanowi kompendium wiedzy o niemieckim systemie jenieckim w latach II wojny światowej, pomocne w pracach dokumentacyjnych i naukowo-badawczych. Drugie rozszerzone i poprawione wydanie informatora – przystępnie i zgodnie z aktualnym stanem badań – prezentuje strukturę organizacyjną obozów Wehrmachtu oraz podstawowe dane dotyczące obozów jenieckich w III Rzeszy i na terenach okupowanych. Dostęp do wielu dokumentów archiwalnych i nowej literatury przedmiotu pozwoliły autorom na weryfikację wcześniejszych ustaleń oraz uzupełnienie wykazu o nowe informacje, dotyczące wcześniej nieodnotowanych miejsc izolacji. Cennym uzupełnieniem wykazu są schematy organizacji systemu jenieckiego, jak również – ułatwiające poszukiwania – alfabetyczne spisy nazw obozów i miejscowości, w których były one zlokalizowane.


Autor: Renata Kobylarz-Buła, Krzysztof Sznotala
Liczba stron: 148
Miejsce i rok wydania: Opole 2020

lista publikacji