Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej 1939-1945

Publikacja jest syntezą wojennych i powojennych losów podchorążych Wojska Polskiego (WP), którzy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych w latach 1939–1945 trafili do niemieckich obozów jenieckich. Praca powstała w oparciu o dokumenty z archiwów krajowych i zagranicznych oraz o bogatą literaturę przedmiotu. Na tej podstawie Autor przedstawił kompleksowo tytułowe zagadnienie, poczynając od systemów szkolenia podchorążych WP w okresie II Rzeczypospolitej, poprzez ich przybycie do obozów jenieckich, aż po opis warunków, w jakich się znajdowali oraz traktowanie przez stronę niemiecką. Wyjaśnił przy tym specyficzny status tej grupy jenieckiej. Sporo miejsca poświęcił także analizie postaw podchorążych-jeńców wobec obozowej rzeczywistości, w tym prób organizowania życia kulturalno-oświatowego, sportowego, religijnego oraz działalności konspiracyjnej. Pracę kończy przedstawienie powojennych losów podchorążych WP, byłych jeńców. Publikacja została wydana na dobrym poziomie edytorskim oraz opatrzona interesującym i wcześniej niepublikowanym materiałem ilustracyjnym.


Autor: Przemysław Jagieła
Liczba stron: 308
Miejsce i rok wydania: Opole 2018

lista publikacji