O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały

Najnowszą publikację Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych o niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej tworzy zbiór 11 artykułów. Przygotowali je historycy, socjologowie, filolodzy, którzy wywodzą się ze środowisk naukowych – akademickich i muzealnych, a także władz samorządowych odpowiedzialnych za miejsca po obozach jenieckich oraz rodzin jeńców wojennych. Niewątpliwym atutem książki jest wieloperspektywiczna prezentacja najnowszych kierunków badań historycznych oraz kulturoznawczych, i ostatnich ustaleń naukowych. Holistyczne podejście do problemu akcentuje w książce dodatkowo refleksyjność, charakterystyczna szczególnie dla rozważań nad pamięcią o jeńcach wojennych, która jest też klamrą spinającą wszystkie materiały.


Pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej
Liczba stron: 208 + il.
Miejsce i rok wydania: Opole 2017
 

lista publikacji