Na styku historii i codzienności

Książka jest poświęcona fenomenowi pamięci historycznej, miejsc pa­mięci oraz polityki pamięci, który został przedstawiony z perspektywy socjologicznej i przy jednoczesnym wykorzystaniu naukowego dorobku historyków, antro­pologów, teoretyków muzealnictwa czy kulturoznawstwa. W centrum rozważań Autorek znajduje się wielość doświadczeń i relacji, łączących społeczność lokalną Łambinowic z Muzeum, które nie jest typowym muzeum lokalnym, a ma spore znaczenie dla powojennej toż­samości historycznej miejscowości oraz jej rozpoznawania w Polsce. Interesujący język, poręczny format i wysokiej klasy edytorstwo gwarantują wciągającą i przyjemną lekturę.


Autor: Anna Czerner, Elżbieta Nieroba
Liczba stron: 336
Miejsce i rok wydania: Opole 2017
 

lista publikacji