Muzeum w Miejscu Pamięci

Informator, a zarazem wystawa, której towarzyszy i której treść oddaje, prezentują placówkę utworzoną w miejscu, gdzie w latach 1939–1945 funkcjonował jeden z największych w Europie kompleksów obozowych – stalagi Lamsdorf. Przeszło przez nie ok. 300 tys. jeńców różnych narodowości. Jest to zarazem miejsce o skomplikowanej historii, która ma swoje początki w latach sześćdziesiątych XIX w. i wykracza poza 1945 rok. W publikacji przedstawiono te kolejne etapy dziejów Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz także to, co tworzy je współcześnie. Opisano również różnorodne aspekty pracy muzeum w zakresie gromadzenia, ochrony i udostępniania wyjątkowych zbiorów placówki, prowadzonych badań naukowych oraz szeroko rozumianej popularyzacji problematyki dwóch systemów jenieckich – niemieckiego i radzieckiego, w tym zwłaszcza losów polskich jeńców wojennych w tychże systemach.


Autor: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 64
Miejsce i rok wydania: Opole 2017
 

lista publikacji