Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)

Mimo, iż jest to kolejna biografia o. Maksymiliana Marii Kolbego, przynosi ona wiele informacji nieznanych dotąd rzeszom czytelników. Poza przypomnieniem ciekawego życiorysu franciszkanina, w tym prowadzonej w Niepokalanowie pracy dydaktycznej i wydawniczej oraz aktywności misyjnej realizowanej w Chinach i Japonii, rzuca nowe światło na jego doświadczenia wojenne. Przedmiotem dociekań są zwłaszcza okresy pobytu w trzech przejściowych obozach jenieckich – Lamsdorf (Łambinowice), Amtitz (Gębice) i Schildberg (Ostrzeszów), do których wraz z grupą współbraci o. Kolbe trafił jesienią 1939 roku. Na bazie wspomnień poznajemy posługę, jaką zakonnik sprawował wobec innych internowanych, oferując im wsparcie duchowe i pomoc w trudnych warunkach bytowych. Bogaty materiał zdjęciowy wzbogaca wizerunek męczennika Kościoła katolickiego, czemu pomaga trafna analiza współczesnej recepcji jego wielowymiarowej postaci.


Autor: Piotr Stanek
Liczba stron: 79
Miejsce i rok wydania: Opole 2019

lista publikacji