Lamsdorf/Łambinowice. Archeologia miejsca pamięci

Informator towarzyszy wystawie o tym samym tytule i jak ona prezentuje bardzo ciekawe wyniki interdyscyplinarnych badań prowadzonych w ramach projektu „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach”. Ideą tego pomysłu stała się weryfikacja i poszerzenie wiedzy o śladach po obozach jenieckich i przesiedleńczych Lamsdorf/Łambinowic. Istotne jest, że chodzi tu zarówno o materialne ślady, jak i te istniejące w pamięci mieszkańców dzisiejszych Łambinowic. Publikacja przedstawia całokształt procesu badawczego. Wyjaśnia cele, prezentuje zastosowane metody, przebieg prac oraz bardzo interesujące, a nawet odkrywcze ustalenia. Przystępny język urozmaicają krótkie wypowiedzi uczestników badań oraz atrakcyjne zdjęcia.


Autor: Dawid Kobiałka, Michał Pawleta, Kamil Karski
Liczba stron: 60
Miejsce i rok wydania: Opole 2024

lista publikacji