"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 46

Obozy specjalne i specjalni jeńcy w nich przetrzymywani – to temat przewodni kolejnego, 46 tomu „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”. Obok artykułów skupiających uwagę na konkretnych obozach takich jak oflagi VIII B Silberberg, IV B Königstein, IV C Colditz, czy X C Lübeck, uwzględniono także perspektywę indywidualnych losów jenieckich. Mowa tutaj m.in. o pobycie w Oflagu 56 Prostken szczególnie cennego dla Niemców jeńca – Jakowa Dżugaszwilego, najstarszego syna Józefa Stalina. Z kolei perspektywę powstańca warszawskiego w niewoli niemieckiej Czytelnicy poznać mogą dzięki lekturze artykułu o Zdzisławie Galperynie. Nie zabrakło także tekstów dotyczących przetrzymywanych w obozach specjalnych NKWD oficerów – ofiar zbrodni katyńskiej: ppłk. dypl. Włodzimierza Dunin-Żuchowskiego (Starobielsk) oraz mjr. Ludwika Napoleona Siemieńskiego (Kozielsk). Na stronach rocznika Czytelnicy znajdą również tekst wspomnieniowy dotyczący działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w obszarze badań, popularyzacji i upamiętniania losów ofiar zbrodni katyńskiej. Artykuły opublikowane w niniejszym tomie zawierają zatem sporą dawkę wiedzy i z pewnością są lekturą godną polecenia.


Redaktor tomu: Maria Bula, Piotr Stanek
Liczba stron: 222
Miejsce i rok wydania: Opole 2023

lista publikacji