"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 45

W 45 tomie „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” przedstawiona została niewola żołnierzy – głównie polskich – w latach II wojny światowej oraz jej długotrwałe następstwa. Rocznik otwiera artykuł Antoniusa Schanderwitza analizujący stan badań nad tematem polskich jeńców w niemieckiej historiografii na przykładzie Stalagu 326 (VI K) Senne. Kolejne dwa teksty: Andrzeja K. Kunerta i Joanny Sadowskiej odnoszą się do jenieckich doświadczeń znanych przedstawicieli świata kultury – Konstantego I. Gałczyńskiego i polityki – Adama Rapackiego. Dariusz Szymczyk i Bartosz Janczak, obok ukazania pobytu jeńców w obozach Wehrmachtu, opisują także ich dalsze losy, po ucieczce z niewoli i wyzwoleniu. Wojenne przeżycia bohaterów następnych tekstów poznać można dzięki analizie źródeł przeprowadzonej przez autorów z Polski, Izraela i Włoch. Wydawnictwo zamykają recenzje nowości wydawniczych, noty o zmarłych badaczach i społecznikach oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń muzeum.


Redaktor tomu: Renata Kobylarz-Buła, współpraca – Kamil Weber
Liczba stron: 240
Miejsce i rok wydania: Opole 2022

lista publikacji