"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 44

Sport w obozach jenieckich nadal pozostaje tematem nie tylko interesującym, ale także nie w pełni poznanym. Poświęcony mu tom 44. „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”, jest ważną pozycją, która dostarcza wielu nowych informacji na ten temat. W ich świetle sport jawi się jako fascynujące zjawisko, przede wszystkim społecznie użyteczne: wspierające samodyscyplinę i sprawczość, pobudzające optymizm, prozdrowotne, integrujące ludzi wokół wspólnego, realistycznego celu, w końcu – oferujące przestrzeń do samorealizacji, a nawet czynów nieprzeciętnych i niezapomnianych, szczególnie że miały miejsce w niewoli. Ponieważ autorzy artykułów reprezentują różne środowiska naukowe, spektrum ich analizy jest szerokie – obok perspektywy historycznej, przedstawiają oni fakty także w ujęciu socjologicznym i dotykają sztuki.


Redaktorzy tomu: Violetta Rezler-Wasielewska, Kamil Weber
Liczba stron: 249
Miejsce i rok wydania: Opole 2021

lista publikacji