Animacja Stalagu VIII B (344) Lamsdorf

Film przedstawia wirtualnie zrekonstruowany obóz jeniecki Stalag VIII B (344) Lamsdorf. W czasie II wojny światowej przebywali w nim m.in. jeńcy brytyjscy. Na podstawie zachowanych do dziś źródeł, udało się odtworzyć wygląd obozu, rozmieszczenie baraków i innych budynków wchodzących w skład infrastruktury obozowej.
lista zdjęć i filmów