Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Wojna i pokój. Ekslibris. Rysunek. Grafika

Wydawnictwo to stanowi katalog wystawy czasowej pod tym samym tytułem, jaka była prezentowana w muzeum od 7 maja do 20 czerwca 2014 r. Zainteresowani znajdą w nim ekslibrisy, rysunki i grafiki - zarówno te historyczne, jenieckie, jak i prace współcześnie tworzących artystów. Pierwszym towarzyszą opisy, drugim - biogramy autorów. Szczególnie interesująca jest spisana przez kpt. Józefa Kobylańskiego w Oflagu VI B Dössel historia ekslibrisu polskich jeńców wojennych w Oflagu IV A Hohnstein - efekt ogłoszonego w tym obozie oficerskim w 1939 r. konkursu. Wszystkie prace obrazują to samo zagadnienie, jakim jest wojna i pokój.


Wstęp i opracowanie: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 32
Miejsce i rok wydania: Opole 2014

lista publikacji
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego