Tereny poobozowe

Upływający czas, ludzka działalność oraz fakt, że tereny poobozowe dosyć późno zostały objęte ochroną prawną jako Miejsce Pamięci Narodowej, sprawiły, że do czasów współczesnych zachowało się niewiele materialnych śladów istnienia poligonu artyleryjskiego oraz położonych na jego terenie obozów. Przetrwały głównie obiekty tworzące kompleks stalagów Lamsdorf z lat II wojny światowej.

Najlepiej zachowane elementy infrastruktury obozowej znajdują się na terenie byłego Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf. Są to pozostałości murowanych baraków mieszkalnych (tzw. Massivbaracken), które wraz z barakami drewnianymi tworzyły zasadniczą część obozu. Muzeum, które jest właścicielem tego terenu, zrekonstruowało w przeszłości segment jednego z baraków murowanych, wieżę wartowniczą i ogrodzenie z drutu kolczastego. Z zabudowy Stalagu 318/VIII F do naszych czasów przetrwały również piwnice niektórych budynków murowanych, pozostałości łaźni obozowej oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (hydrofornia).

Fragmenty zabudowy drugiego obozu istniejącego w Lamsdorf w czasie II wojny światowej, tj. Stalagu VIII B (344), są w gorszym stanie, mimo że zostały wybudowane z większą starannością niż infrastruktura Stalagu 318/VIII F (344). Zachowały się jedynie niewielkie pozostałości baraków mieszkalnych i pomieszczeń magazynowych (fundamenty, betonowe stoły), pięć basenów przeciwpożarowych oraz Aleja Kasztanowa, którą jeńcy byli doprowadzani do obozu.

Nieliczne ślady obozowej przeszłości, przede wszystkim fragmenty fundamentów niektórych baraków, odnaleźć można także na terenie po byłym Obozie Pracy w Łambinowicach (1945–1946).

lista aktualności