Cmentarz Jeńców Radzieckich

Znajdował się w pobliżu tzw. Russenlager, czyli obozu utworzonego w 1941 r. dla jeńców radzieckich. Była to najliczniejsza i najgorzej traktowana przez Niemców grupa jeniecka. Na cmentarzu w masowych grobach spoczywa ok. 40 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej – wśród nich także Polacy walczący w jej szeregach.

Zmarłych grzebano tu od 1942 r. Daty zaprzestania pochówków w tym miejscu nie udało się jednoznacznie ustalić. Byli chowani warstwami w zbiorowych, bezimiennych mogiłach, co wiemy dzięki przeprowadzonej po zakończeniu wojny częściowej ekshumacji zwłok. Według wytycznych niemieckich władz wojskowych pochówki miały być dokonywane w sposób niezwracający uwagi. Dlatego wstęp na teren cmentarza był zakazany.

Obecny kształt cmentarza został mu nadany w 1964 r., wtedy też wniesiono Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, upamiętniający wszystkich jeńców zmarłych w latach II wojny światowej w obozach Lamsdorf. Pomnik składa się z dwóch monumentalnych brył, na których umieszczone zostały rzeźby symbolizujące poległych. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. niedaleko niego stanął także krzyż. Cmentarz Jeńców Radzieckich jest ostatnim obiektem Drogi Pamięci.

lista aktualności