Relacja ze spotkania z dr Anną Zapalec

Spotkanie otworzyła dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora muzeum, a sylwetkę gościa przybliżył dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego. Następnie bohaterka spotkania zaprezentowała główne treści swej najnowszej książki – Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej, wydanej w ubiegłym roku przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zaczęła od wyjaśnienia, skąd się wzięła inspiracja do zajęcia się akurat tym tematem, który łączy wątki dyplomatyczno-polityczne, wojskowe i zwłaszcza jenieckie. Omówiła zatem najpierw dzieje Brytyjskiej Misji Wojskowej w Polsce we wrześniu 1939 r. Zarysowała następnie los dziesiątek tysięcy jeńców z armii brytyjskiej w niemieckich obozach na ziemiach polskich w latach II wojny w kilku ważnych aspektach – pomocy tym jeńcom przed odpowiednie komórki brytyjskiego wywiadu, a zwłaszcza szerokiej operacji Polskiego Państwa Podziemnego o  kryptonimie „Dorsze”. Jej celem była bowiem  pomoc Brytyjczykom zbiegłym z niewoli. Uciekinierzy z obozów albo wydostawali się z terenów kontrolowanych przez III Rzeszę, albo pozostawali na ziemiach okupowanych. Spośród nich część włączyła się do oddziałów partyzanckich, a część brała udział w Powstaniu Warszawskim. Prezentując archiwalne źródła i fotografie bohaterka spotkania przywołała postaci kilku szczególnie znanych Brytyjczyków – byłych jeńców. Ostatnim poruszonym przez dr A. Zapalec wątkiem była sprawa misji brytyjskich na ziemiach polskich u schyłku 1944 r.

Zgromadzeni goście mieli nie tylko okazję wysłuchać wystąpienia prelegentki, dopytać o intrygujące ich kwestie, ale również nabyć książkę dr Anny Zapalec.

news list