• Lekcje i prelekcje muzealne
  nt. losów jeńców wojennych podczas II wojny światowej i dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Realizuje się je przy pomocy interesujących metod i środków dydaktycznych w muzeum, szkołach i innych placówkach oświatowo-kulturalnych.
 • Wystawy stałe i czasowe muzeum
  Istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji w Łambinowicach i Opolu oraz wypożyczania i prezentacji wystaw czasowych poza muzeum.
 • Poznanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach
  w ramach kilkugodzinnego zwiedzania ścieżki historyczno-przyrodniczej (pieszo lub na rowerach) oraz 1-3 dniowych projektów edukacyjnych.
 • Warsztaty historyczne i artystyczne
  na wystawach, w archiwum i bibliotece muzeum oraz miejscu pamięci (1-2 dniowe). Służą m.in. twórczemu wyrażaniu indywidualnych odczuć. przemyśleń i ocen.
 • Spotkania ze świadkami wydarzeń 
  ułatwiające poznanie i zrozumienie historii XX w. na konkretnych, indywidualnych przykładach ludzkich losów.
 • Konferencje, sesje, seminaria naukowe i popularnonaukowe 
  dotyczące II wojny światowej i jej skutków, które służą upowszechnieniu najnowszych ustaleń specjalistów z różnych dziedzin wiedzy.
 • Sesje edukacyjne dla nauczycieli 
  będące formą doskonalenia zawodowego i forum wymiany poglądów na tematy związane z edukacją historyczną i regionalną.
 • Konkursy 
  organizowane systematycznie (np. Konkurs Regionalny Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci” oraz Regionalny Konkurs Wiedzy Historycznej Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870–1946). Historia i współczesność oraz nieregularnie. Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody.
 • Wydawnictwa 
  tj. publikacje naukowe i popularnonaukowe, katalogi, przewodniki, informatory oraz film dokumentalno-oświatowy, których podstawą są badania nad jeniectwem w latach II wojny światowej i historią powojennych obozów na Śląsku Opolskim.
 • Udostępnianie zbiorów muzealnych i bibliotecznych
  w celach naukowych i oświatowych osobom zainteresowanym problemami wojny i niewoli.