W ofercie edukacyjnej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdują się bezpłatne lekcje i prelekcje muzealne, prowadzone przez pracowników muzeum oraz osoby współpracujące z placówką. Zajęcia mogą odbywać się w szkołach lub w innych placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie całego województwa albo w siedzibie muzeum (w Opolu bądź Łambinowicach).

Proponowana problematyka lekcji, prezentowana również w ramach cykli oświatowych, obejmuje: losy (głównie polskich) żołnierzy w niemieckim i radzieckim systemie jenieckim w czasie II wojny światowej, historię obozów w Łambinowicach, a także prezentację samego muzeum i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ponadto w każdym roku szkolnym do oferty tematycznej wprowadzane są zmiany. We współpracy z nauczycielami i uczniami powstają także edukacyjne programy indywidualne.

Interdyscyplinarny zakres tematyczny zajęć (historia, wiedza o społeczeństwie, literatura, kultura, sztuka, religia i sport) umożliwia prowadzenie ich w ramach różnych przedmiotów. Podstawowymi metodami dydaktycznymi lekcji i prelekcji muzealnych są wykład, pogadanka i dyskusja. Często zajęcia urozmaicane są projekcją filmu, nagraniami audio, prezentacją multimedialną bądź ekspozycją o odpowiedniej tematyce. Wykładowców cechuje duża elastyczność w zakresie dostosowania się do warunków i możliwości szkół oraz innych placówek korzystających z oferty lekcji i prelekcji muzealnych.

Pliki do pobrania