Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

The Central Museum of Prisoners-of-War

Museum in Opole

Board, Research Department, Archive, Finance Department,
Department of Administration
3 Minorytów Street
45-017 Opole
(Address for correspondence)
tel./fax +48 77 453 78 72, 77 453 92 16
e-mail:

 

Museum in Łambinowice

Department of Education and Exhibitions, Departament of Conservation and Collection
4 Muzelana Street
48-316 Łambinowice
tel./fax +48 77 434 34 75
e-mail:

Registered Museum: PRM/24/98
NIP: 754-24-65-897
REGON: 000276104
Bank Account Number: PKO BP S.A. II Oddz. Opole 40 1020 3668 0000 5302 0123 7502

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego