Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, zeszyt 6

Autor: Piotr Stanek (red.)
Liczba stron: 142 + il.
Miejsce i rok wydania: Opole 2021

news list