Cyclical programs

The 28th edition of the Poetry of POWs Recitation Contest "Let's remember"

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXVIII edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 27 marca 2020 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są dr Anna Wickiewicz i Michał Nadybski.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Uwaga!!!

Szanowni Państwo,

z przykrością informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną (spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2) i wprowadzonymi w całym kraju środkami bezpieczeństwa zdrowotnego podjęliśmy trudną decyzje o odwołaniu tegorocznego finału XXVIII edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej Nie traćmy pamięci.

news list