Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf

Książka jest drugą pozycją w nowej serii Muzeum – „Jeńcy Lamsdorf”, poświęconej prezentacji jenieckich losów żołnierzy alianckich, którzy byli przetrzymywani w tym jednym z największych w latach II wojny światowej kompleksów obozowych Wehrmachtu w Europie. Publikacja w sposób syntetyczny przybliża losy blisko 48 tys. żołnierzy w brytyjskich mundurach, dla której Stalag VIII B (344) Lamsdorf stanowił miejsce największej ich koncentracji, a oni sami byli w nim trzecią pod względem liczebności grupą armijną, bardzo specyficzną, m.in. za sprawą imponującego zróżnicowania narodowościowego, etnicznego oraz wyznaniowego, a także relatywnie najbardziej uprzywilejowanej pozycji wśród jeńców w niemieckim systemie. W Lamsdorf zdołali stworzyć sprawnie działający samorząd jeniecki, jeden z najlepszych szpitali obozowych w całych Niemczech, podejmowali brawurowe ucieczki, rozwinęli życie religijne, kulturalno-oświatowe oraz sportowe. Tekst jest napisany prostym językiem i urozmaicony fotografiami, w większości dotąd niepublikowanymi.


Autor: Anna Wickiewicz
Liczba stron: 152
Miejsce i rok wydania: Opole 2016
Seria wydawnicza pt. „Jeńcy Lamsdorf”

lista publikacji