Spotkanie z arcybiskupem Alfonsem Nossolem

Zapraszamy na spotkanie pt. Arcybiskup Alfons Nossol - człowiek pojednania, które rozpocznie się 10 grudnia (czwartek) o godz. 17.00. Ostatnie przedsięwzięcie w ramach cyklu kulturalnego "Twarze Opola" poprowadzi redaktor Krzysztof Ogiolda.

Ks. prof. Alfons Nossol, Arcybiskup Senior Diecezji Opolskiej - urodzony w 1932 r. w Brożcu koło Krapkowic, w rodzinie o śląskich korzeniach. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1977 r. ordynariusz opolski. W uznaniu zasług dla Kościoła powszechnego, teologii i ekumenizmu w 1999 r. wyniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności arcybiskupa "ad personam". Od 2009 r. Arcybiskup Senior.

Wśród jego licznych dokonań znajdują się działania, służące utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Diecezjalnego, Radia Góra Świętej Anny (późniejszego Radia Plus Opole/Doxa FM) czy przeniesieniu Wyższego Seminarium Duchownego z Nysy do Opola. W 1983 r. gościł na Górze Świętej Anny papieża Jana Pawła II, podczas jego II pielgrzymki do Polski. W 1989 r. w Krzyżowej odprawił Mszę Pojednania narodów polskiego i niemieckiego, z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Wchodził w skład licznych rad i komisji kościelnych, zwłaszcza ekumenicznych, m.in. Komisji (obecnie Radzie) Episkopatu ds. Ekumenizmu, Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan oraz Międzynarodowych Komisji Mieszanych ds. Dialogu Teologicznego między kościołami katolickim a prawosławnym i między katolickim a luterańskim. Uhonorowany wieloma krajowymi i zagranicznymi odznaczeniami i nagrodami, m.in. Krzyżem Wielkim oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". To Ślązak Roku (2003) oraz honorowy obywatel województwa opolskiego. Swoisty symbol ekumenizmu w Polsce. Jest także doktorem honoris causa sześciu uniwersytetów i wydziałów teologicznych w Polsce oraz Niemczech. Jego dorobek naukowy obejmuje 11 książek i prawie 400 artykułów w językach polskim i niemieckim.

Ks. arcybiskup A. Nossol położył wielkie zasługi w procesie pojednania polsko-niemieckiego, w tym także w odniesieniu do trudnej historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

wstecz