Inwentaryzacja budowlana terenów poobozowych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach

24 11.2015
Brak zdjęcia

W ramach zadania "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim", które było realizowane w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe", priorytet "Miejsca Pamięci Narodowej" została wykonana inwentaryzacja budowlana terenów po Stalagu 318/VIII F/344 Lamsdorf w Łambinowicach.

Teren po Stalagu 318/VIII F 344 Lamsdorf, stanowiący jeden z najważniejszych obiektów Miejsca Pamięci Narodowej, który podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obszarowego wpisu do rejestru zabytków wymaga szybkiej interwencji konserwatorskiej, poprzedzonej wykonaniem ekspertyz. Ciągły brak środków na ten cel w budżecie muzeum powoduje, że poza działaniami ograniczającymi rozrost roślinności, nie są podejmowane prace spowalniające nieodwracalną i postępującą degradację tego szczególnego i najlepiej z całej poobozowej infrastruktury Lamsdorf zachowanego fragmentu, którego zwiedzanie jest dodatkowo dla ludzi niebezpieczne. Chodzi zatem o ratowanie miejsca ważnego dla europejskiej pamięci historycznej, w jakim w latach II wojny światowej byli przetrzymywani jeńcy wojenni różnych narodowości, także powstańcy warszawscy.

Uzyskane z tej inwentaryzacji materiały pozwolą na wypracowanie koncepcji zabezpieczenia terenów poobozowych w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

wstecz