Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Captivity in British Uniforms. Stalag VIII B (344) Lamsdorf

Author: Anna Wickiewicz
Number of pages: 152
Place and year of publication: Opole 2017
Book series "Prisoners-of-war of Lamsdorf"

lista publikacji

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego