Specjalna oferta edukacyjna dla grup zorganizowanych

Prelekcja z prezentacją multimedialną i/lub projekcja filmu edukacyjnego, oprowadzanie po ekspozycji oraz cmentarzach wojennych i terenach poobozowych, lekcja muzealna lub warsztat.

Zwiedzanie miejsca pamięci może się odbywać:

  • własnym środkiem lokomocji (dojazd do wszystkich obiektów historycznych obejmuje ok. 20 km);
  • na rowerach wypożyczonych z muzeum (trasa ścieżki dydaktycznej obejmuje ok. 12 km. Maksymalna liczba rowerów do wypożyczenia: 35). Zaznaczamy, że zwiedzanie na rowerach miejsca pamięci uzależnione jest od pogody;
  • pieszo, do wybranych obiektów (w zależności od pogody).

Usługa przewodnicka w języku polskim:
normalna - 17,00 zł/os.
ulgowa - 11,00 zł/os.

Usługa przewodnicka w języku obcym (angielskim, niemieckim i rosyjskim):
normalna - 21,00 zł/os.
ulgowa - 15,00 zł/os.

Wypożyczenie rowerów:
3,00 zł/os.