Na tę część zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych składają się fotografie wykonane przede wszystkim w niemieckich obozach jenieckich i oddziałach roboczych podczas II wojny światowej, rejestrujące obrazy z życia jeńców różnych narodowości i miejsca ich izolacji. Wszystkie fotografie z tego zbioru powstałe w niewoli są opatrzone oryginalną pieczęcią cenzury obozowej lub inną adnotacją, potwierdzającą ich autentyczność. Zdjęcia zostały wykonane za wiedzą niemieckich władz obozowych i pochodzą z ponad 30 różnych obozów jenieckich.

Tematyka fotografii jest bardzo zróżnicowana. Znajdują się wśród nich zdjęcia jeńców w trakcie transportu, apelu, posiłku, pracy (w przemyśle, rolnictwie czy leśnictwie) oraz w czasie wolnym: podczas odpoczynku, nauki, zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych i teatralnych, uroczystości religijnych i innych. Są też fotografie baraków mieszkalnych i innych obiektów obozowych, m.in. komendantury, wartowni i wież strażniczych, lazaretu, aresztu, placów apelowych, ogrodzenia, a także niemieckich załóg. Do tej części zbiorów muzeum należą również tzw. portrety z numerami jenieckimi, czyli indywidualne zdjęcia jeńców wykonane dla celów niemieckiej dokumentacji obozowej.

Wszystkie fotografie zgromadzone w tej części kolekcji pochodzą od indywidualnych ofiarodawców, najczęściej byłych jeńców. Pamiątki te mają bardzo dużą wartość historyczną i stanowią cenne uzupełnienie archiwaliów muzeum.