XXV edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej "Nie traćmy pamięci"

07 04.2017
Brak zdjęcia

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu ogłaszają XXV edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 27 marca 2017 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Muzealna 4, 48-316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest dr Anna Wickiewicz.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

lista programów