Łambinowicki Rocznik Muzealny

Łambinowicki Rocznik Muzealny

"Łambinowicki Rocznik Muzealny" ukazuje się od 1974 r. Poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce niemieckiego i radzieckiego systemu jenieckiego w latach II wojny światowej. Oprócz artykułów i materiałów, publikowane są w nim m.in. relacje i wspomnienia, archiwalia, recenzje i omówienia, sprawozdania z konferencji naukowych czy sesji edukacyjnych, a także kalendarium wydarzeń Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Autorami są nie tylko pracownicy muzeum, lecz także inni badacze, osoby zajmujące się tematyką jeniecką, w kraju i zagranicą. Najnowsze egzemplarze periodyku są do nabycia w muzeum (także za zaliczeniem pocztowym).

Nasz rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komitet Redakcyjny

Iwona Biegun, Bartosz Janczak, Danuta Kisielewicz, Renata Kobylarz-Buła, Joanna Lusek, Beata Madej, Witold Mędykowski, Violetta Rezler-Wasielewska (przewodnicząca), Stanisław Senft, Piotr Stanek (sekretarz), Walter Świerc, Czesław Wawrzyniak

Redakcja

Redaktor naczelny
Violetta Rezler-Wasielewska 

Sekretarz
Piotr Stanek

Adres redakcji

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
ul. Minorytów 3 
45-017 Opole 
tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16 
e-mail: