Spotkanie z arcybiskupem Alfonsem Nossolem

10 grudnia (czwartek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Minorytów 4. odbyło się ostatnie  spotkanie w ramach cyklu „Twarze Opola”, pt. Arcybiskup Alfons Nossol – człowiek pojednania. Prowadził je Krzysztof Ogiolda.

Spotkanie rozpoczęła gospodyni miejsca, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Elżbieta Kampa, witając licznie zaproszonych gości. Oddała następnie głos Violetcie Rezler-Wasielewskiej, dyrektorowi Muzeum, która z kolei przypomniała ideę cyklu „Twarze Opola”, zainaugurowanego w lutym 2013 r. oraz krótko przedstawiła liczne dokonania arcybiskupa A. Nossola, w tym osiągnięcia na płaszczyźnie ekumenizmu w Polsce, którego jest symbolem. Związki z Muzeum mają taki właśnie kontekst.

Spotkanie prowadzone przez Krzysztofa Ogioldę, współautora publikacji pt. Arcybiskup Nossol. Radość jednaniarozpoczęło się od wątku, dotyczącego poświęcenia Cmentarza Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach (1945–1946). W tej konsekracji abp A. Nossol uczestniczył. Bohater spotkania mówił też o swych innych działaniach, odnoszących się do trudnej historii obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Zachęcony przez prowadzącego do przedstawienia Arcybiskup przybliżył następnie najważniejsze etapy swojego życia, zwłaszcza wydarzenia i spotkania z ludźmi z dzieciństwa i wczesnej młodości, które wywarły na niego wpływ. Wielokrotnie odnosił się do pojęcia przebaczenia oraz trudnego pojednania polsko-niemieckiego, w które czynnie cały czas jest zaangażowany. Arcybiskup – człowiek wywodzący się ze Śląska, który – jak sam o sobie mówi – jest obywatelem świata. Poruszony został także wątek orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., czy kulis zorganizowania mszy pojednania w Krzyżowej w 1989 r., z udziałem premiera polskiego Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza niemieckiego Helmuta Kohla.

Zwieńczeniem spotkania była konkluzja na temat jedności europejskiej oraz dialogu ekumenicznego między katolikami, prawosławnymi i protestantami, a także perspektywa bliższej jedności, gdyż ­– jak zaznaczył arcybiskup Alfons Nossol, ekumenizm jest najsilniejszym ruchem pacyfistycznym, a autentycznego otwarcia i ugody nigdy dosyć.

Tym pasjonującym spotkaniem Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu zamyka tegoroczny cykl „Twarzy Opola”.

wstecz