XXVIII edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXVIII edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”,  którego finał wojewódzki odbędzie się 16 kwietnia 2021 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika i tylko tych tekstów, prezentowanych utworów poetyckich, które są spoza proponowanej literatury w terminie do 2 kwietnia 2021 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: . Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są dr Anna Wickiewicz i mgr Michał Nadybski.

Ze względu na stan pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 konkurs może odbyć się online. Uprzejmie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

lista programów