XXIX edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”

Uwaga!!! Zmiany w regulaminie konkursu recytatorskiego

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych ogłaszają XXIX edycję Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej „Nie traćmy pamięci”, którego finał wojewódzki odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie postaw obywatelskich poprzez rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowania historią XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki jenieckiej. Konkurs służy też rozbudzaniu wrażliwości na cierpienia ofiar systemów totalitarnych: nazizmu i stalinizmu, szacunku dla ludzi broniących swojej godności oraz kształtowaniu odpowiedzialnych postaw wobec teraźniejszości i przyszłości. Organizatorom przyświeca wreszcie chęć kultywowania sztuki żywego słowa, poprzez rozwijanie zainteresowań literackich, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności w zakresie interpretacji tekstów poetyckich.

UWAGA! Nastąpiły zmiany w regulaminie konkursu. Po zapoznaniu się z regulaminem prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionej karty uczestnika oraz tekstów prezentowanych utworów poetyckich w terminie do 25 marca 2022 r. na adres: Dział Edukacji i Wystaw, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4, 48–316 Łambinowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem: „Konkurs Recytatorski”. Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu jest dr Anna Wickiewicz i mgr Dominik Hadas

Zapraszamy do udziału. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

lista programów