XIII edycja Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

02.2021 03 - 04 06.2021
Brak zdjęcia

Uwaga!!! Przedłużono termin przyjmowania zgłoszeń

W związku z napływającymi prośbami, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno. Wszyscy zainteresowani udziałem w nim mają czas na przesłanie projektów do 23 kwietnia br.

Przypominamy, że ideą konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski, dotyczących wojen oraz konfliktów zbrojnych XX w., a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami.

Projekt wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym elektronicznie formularzem zgłoszenia należy wysłać na adres . Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr oraz mgr z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych (tel./fax 77 434 34 75).


Zapraszamy do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

Organizatorzy konkursu zakładają, że praca nad projektami stworzy uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz ich prezentacji w interesującej i nowatorskiej formie. Dla nauczycieli przedsięwzięcie może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania prac konkursowych znajdują się w regulaminie.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 19 kwietnia 2021 r. na adres mailowy: . Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2021 r. Organizacja finału konkursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, odbędzie się stacjonarnie lub online, o czym organizator poinformuje uczestników drogą mailową i na swojej stronie internetowej.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr Ewelina Klimczak oraz mgr Monika Sobczak z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, mail: , tel./fax 77 434 34 75.

Zachęcamy do udziału!

lista programów