Spotkanie z Walterem Świercem

26 listopada (czwartek) w Muzeum w Opolu odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu kulturalnego "Twarze Opola". Tym razem naszym gościem był Walter Świerc, pedagog, samorządowiec, regionalista, były wieloletni dyrektor naszego Muzeum. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Michał Lis.

Dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, witając zebranych podkreśliła, że Walter Świerc kierując placówką odcisnął bardzo duży materialny ślad w jego dziejach. Sylwetkę Waltera Świerca zaprezentował prof. dr hab. Michał Lis, wieloletni pracownik Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Przedstawiając najważniejsze etapy z życia bohatera spotkania, przeplatał jego wypowiedzi materiałem źródłowym, który kreślił szerszy kontekst tamtych lat. Przypomniał zwłaszcza ten specyficzny region pogranicza, na styku trzech kultur, w którym dorastał Walter Świerc, to "śląskie bytowanie", które znalazło się w tytule spotkania. On sam natomiast odnosząc się do czasu swej młodości przybliżył m.in. dramatyczny epizod ze stycznia 1945 r., w czasie zajmowania terenu Górnego Śląska przez Armię Czerwoną i próby ewakuacji rodziny na zachód. Kolejne wątki z jego życiorysu dotyczyły lat edukacji, kariery zawodowej i politycznej, czy działalności artystycznej. Wspominając okres swego kierowania Muzeum przypomniał, że jego celem było przede wszystkim stworzenie personelowi placówki jak najlepszych warunków do pracy, by móc w pełni wykorzystać potencjał instytucji. Z uwagi na ciężkie początkowo warunki lokalowe obawiał się likwidacji samodzielności placówki i sprowadzenie jej do roli filii muzeum regionalnego. Te niekorzystne tendencje udało się zatrzymać, pozyskano i wyremontowano nową siedzibę w Opolu, a w 1984 r. placówka przyjęła obowiązującą do dziś nazwę Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Z Muzeum odchodziłem z przykrością - zaznaczył Walter Świerc.

Spotkanie było dobrą okazją dla osób, które z nim w przeszłości współpracowały, by przypomnieć sobie tamten czas i trudności, z którymi przychodziło się mierzyć.

wstecz