"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 40

Redaktor tomu: Violetta Rezler-Wasielewska
Liczba stron: 240
Miejsce i rok wydania: Opole 2017

news list