Zarząd Rady Muzeum

Chairperson
Marek Masnyk

Vice-Chairperson
Danuta Kisielewicz

Secretary
Edmund Nowak

Musuem Board Members

Witold Daniłowicz

Paulina Florjanowicz

Bernard Gaida

Aleksander Iszczuk

Bartosz Kuświk

Anna Matuchniak-Mystkowska

Magdalena Matyjaszek

Rajmund Miller

Andrzej Pochopień

Adam Siwek

Iwona Solisz

Piotr Tarnowski