Podczas zajęć, które mogą mieć postać wykładu bądź warsztatu, zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie krytycznego myślenia i umiejętności interpretacji źródeł historycznych, rekonstruowanie procesu dziejowego oraz prezentowania zdobytej wiedzy. Proponujemy zajęcia pt.:

 • Człowieczeństwo w nieludzkich czasach
 • W czasie wojny prawa milczą?
 • Z muzealnego archiwum. Zbiory Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 • Żołnierze Legionów Polskich w obozach jenieckich w czasie I wojny światowej
 • Jeńcy Wielkiej Wojny w Lamsdorf (1914-1918)
 • Jeńcy wojenni w niewoli Wehrmachtu 1939-1945
 • Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944-1945)
 • Niemiecki i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice
 • Katyń – prawda i kłamstwo
 • Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych
 • Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Historia i współczesność
 • Obozy jenieckie Lamsdorf 1939-1945
 • Historia Obozu Pracy w Łambinowicach 1945-1946
 • Lamsdorf-Auschwitz. Auschwitz-Lamsdorf
 • Historia kawałka materiału, Losy kobiet w niewoli Wehrmachtu
 • Niepokorni. Ucieczki z niemieckich obozów jenieckich
 • Dopóki piłka w grze. Sport w obozach jenieckich w latach II wojny światowej
 • Piszę do Ciebie... O korespondencji jeńców wojennych w latach II wojny światowej
 • Józef Czapski i polscy jeńcy wojenni w ZSRR
 • Od Westerplatte do Westerplatte… – jenieckie losy majora Henryka Sucharskiego
 • Rotmistrz Witold Pilecki