W trakcie zajęć prezentujemy różnorodne zagadnienia związane z czasem wojny i niewoli. Szczególnie zachęcamy do pierwszych poważnych dyskusji o wolności, demokracji, prawach człowieka i postawach obywatelskich. Jednocześnie dużą wagę przykładamy do popularyzowania historii Śląska, z którym związane są losy jeńców wielu narodowości. Wykorzystujemy techniki aktywizujące do samodzielnego myślenia i tworzenia własnych opinii: karty pracy, dyskusję, pracę w grupach. Proponujemy zajęcia pt.:

 • Od rodzinnej pamiątki do muzealium
 • Z muzealnego archiwum. Zbiory Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
 • Z poradnika genealoga – śladami wojennych losów przodków
 • Żołnierze Legionów Polskich w obozach w czasie I wojny światowej
 • Jeńcy Wielkiej Wojny (1914-1918)
 • Losy polskich żołnierzy w latach II wojny światowej
 • Powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944-1945)
 • „Dzieci do lat 12 wystąp!” – najmłodsi uczestnicy Powstania Warszawskiego
 • Historia kawałka materiału. Losy kobiet w niewoli Wehrmachtu
 • W tajemnicy. Konspiracja w obozach jenieckich (1939-1945)
 • Dopóki piłka w grze. Sport w obozach jenieckich w latach II wojny światowej
 • W krzywym zwierciadle. Humor sposobem na przetrwanie wojny i niewoli
 • Poznajemy Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach
 • Od Westerplatte do Westerplatte... – jenieckie losy majora Henryka Sucharskiego
 • On i Ona. Od bezinteresownej pomocy po dozgonną miłość – losy jeńca i „mateczki wojennej”