Studentów zapraszamy na wykłady i warsztaty. Prowadzą je pracownicy muzeum, specjalizujący się w takich zagadnieniach jak np. historia obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, niemiecki i radziecki system jeniecki, problematyka powojennych obozów izolacyjnych na Ślą- sku Opolskim. Tematy zajęć są ustalane indywidualnie i dostosowane do potrzeb konkretnej grupy. Ponadto studentów zachęcamy do odbycia stażu w wybranych działach merytorycznych naszej placówki pod opieką doświadczonych muzealników.