Zarząd Stowarzyszenia

Prezes
Iwona Konopnicka

Zastępca Prezesa
Edwarda Turkiewicz

Skarbnik
Agnieszka Lechun

Sekretarz
Renata Kobylarz-Buła

Członek
Jerzy Krasnodębski

Komisja rewizyjna

Przewodniczący
Przemysław Jagieła

Sekretarz
Maria Elżbieta Zglińska

Członek
Ryszard Czerwiński