"Łambinowicki Rocznik Muzealny", t. 39

Redaktor tomu: Bartosz Janczak, Piotr Stanek
Liczba stron: 242
Miejsce i rok wydania: Opole 2016

Zurück