Żegnamy Krzysztofa Spychałę

Ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Krzysztofa Spychały (ur. w 1952 r.), pracownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa, byłego zastępcę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, archeologa, współpracownika i przyjaciela naszego Muzeum. Zmarł 29 grudnia br.

Krzysztof Spychała był znawcą województwa opolskiego pod względem archeologicznym, topograficzno-przyrodniczym i geograficzno-historycznym. Pozostawił po sobie dorobek publicystyczny w literaturze specjalistycznej, ale zapamiętany będzie również jako promotor dziedzictwa archeologicznego w prasie codziennej, radiu, na ogólnopolskim portalu zabytek.pl, a także w pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą.

Z racji wykonywanej pracy zawodowej, ale także ze względu na swą uczynność, z naszym Muzeum również był związany. Przypominamy dzisiaj Jego udział w 2017 r. w rozmowach z rządem Rumunii na temat konserwacji nagrobków rumuńskich jeńców na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach. Doskonale pamiętają Go także uczestnicy „Łambinowickiego Spotkania Muzealnego” (kwiecień 2019), poświęconego prawnym kwestiom eksploracji i przede wszystkim współpracy pomiędzy państwowymi instytucjami, dbającymi o dziedzictwo narodowe a detektorystami.

Zawsze uważny, wsłuchany w to, z czym się do Niego zwracano, powściągliwy i wyważony w ocenach oraz sądach, niezwykle skromny i bardzo uczciwy. Jego odejście to olbrzymia strata dla nas wszystkich.

wstecz