Szkoła Letnia Uniwersytetu Opolskiego w Muzeum

Przedstawiciele międzynarodowej społeczności akademickiej wzięli dzisiaj udział w warsztatach w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Wydarzenie było częścią programu Szkoły Letniej Uniwersytetu Opolskiego zorganizowanej przez sojusz FORTHEM.

Tegoroczne działania studentów i doktorantów prowadzone są pod hasłem „Granice symboliczne i multidyscyplinarne perspektywy: Szkoła Letnia na temat Różnorodności, Dystynkcji i Różnicy”.  Kilkadziesiąt osób z Europy i świata w dniach od 18 do 22 lipca 2022 r. zastanawia się nad koncepcją granic symbolicznych, biorąc w tym czasie udział m.in. w projekcjach filmów, wykładach, warsztatach w różnych instytucjach kultury i nauki w Opolu.

Dziś, w trzeci dzień Szkoły Letniej Uniwersytetu Opolskiego, 32 uczestników spędziło w naszym Muzeum. Historia Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz losów przedstawicieli różnych grup armijnych i narodowościowych jeńców posłużyły im za materiał badawczy do pracy. 

Warsztaty rozpoczęły się od projekcji filmu „Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci” i zwiedzania wystaw stałych. Następnie uczestnicy przejechali na rowerach na teren ekspozycji edukacyjnej pt. „Miejsce z blizną”, gdzie po krótkim wyjaśnieniu idei ekspozycji odbyły się plenerowe warsztaty edukacyjne. W ich trakcie uczestnicy na podstawie biogramów jeńców Stalagu 344, stanowiących część instalacji artystycznej „Obecność”, porównywali los jeńców wojennych różnych armii i narodowości zarówno w niewoli jak i po zakończeniu wojny. Warsztat zakończyło wspólne podsumowanie i omówienie wyników, a także spisanie refleksji, które pozostały w istniejącej na wystawie specjalnej skrzynce.

Letnia Szkoła Uniwersytetu Opolskiego zgromadziła w tym roku doktorantów, studentów oraz pracowników z uczelni sojuszu FORTHEM (Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility): Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu Burgundii w Dijon, Uniwersytetu w Palermo, Uniwersytetu Łotwy w Rydze, a także przyjaciół z partnerskich uczelni w Australii (Edith Cowan), Stanach Zjednoczonych (University of Central Missouri), Izraelu (Kaye College), Albanii (Uniwersytet we Wlorze), Iranie (Uniwersytet Mazandaran) i Indonezji (Uniwersytet Airlangga). 

wstecz