Rzeźby Samuela Willenberga na szkolnych warsztatach

W województwie śląskim do ferii zimowych pozostał jeszcze tydzień, dlatego oferta Muzeum spotkała się z dużym zainteresowaniem m.in. w szkole podstawowej w Gliwicach. Warsztaty online, pierwsze z oferty edukacyjnej Muzeum związane z wystawą Piekło Zagłady, siła życia, w piątek (4 lutego), przeprowadziła dr Ewelina Klimczak z Działu Edukacji i Wystaw.

Podczas tych zajęć, często w ćwiczeniach aktywizujących, jest omawiana sytuacja Żydów polskich w latach 1939–1945. Uwaga wszystkich skupia się na Samuelu Willenbergu: jego patriotycznej postawie we wrześniu 1939 r., kiedy w szeregach Wojska Polskiego walczył z Armią Czerwoną, oraz zaangażowaniu w konspirację i organizację buntu zakończonego ucieczką z obozu zagłady w Treblince, udziale w powstaniu warszawskim, powojennym życiu i twórczości artystycznej.

Uczniowie, dyskutując o rzeźbach Willenberga, prezentowanych do 31 marca w opolskiej siedzibie Muzeum mają okazję rozważać, czy i w jaki sposób sztuka jest formą wyrażania emocji, również w kontekście traumy obozowej – traumy ocalałych od Zagłady.

Zainteresowanych warsztatami lub ofertą Muzeum w ramach Ferii z kulturą (.

wstecz