Rumunia finansuje prace konserwatorskie na SCJ

Wczoraj (23.06) w ambasadzie Rumunii w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej tego kraju a firmą ZAJMAR Mariusz Zając Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki. Dokument przewiduje prace konserwatorskie krzyży na grobach jeńców rumuńskich z I wojny światowej, ich obrzeży oraz uporządkowanie najbliższego otoczenia rumuńskich grobów.

To kolejny ważny etap prac konserwatorskich, efekt długoletnich starań Muzeum, podejmowanych we współpracy z Gminą Łambinowice. Liczba grobów, których dotyczy (według naszych ustaleń i wykonanej w tym celu dokumentacji, tj. wykazu oraz cyfrowej mapy: 2388 mogił), jest największą, jaką dotychczas tymi pracami objęto. Nie tylko skala jednak je wyróżnia. Po raz pierwszy w tak kompleksowy sposób państwo, którego bohaterowie spoczywają na cmentarzu, zatroszczyło się o ich groby. Dodajmy, że w ubiegłym roku, przy udziale Muzeum, były przeprowadzone prace z zakresu prewencji konserwatorskiej, które wykonali rumuńscy żołnierze http://www.cmjw.pl/aktualnosci/rumunscy-zolnierze-na-starym-cmentarzu-jenieckim,1089.html) metodą wypracowaną przez nas z polską młodzieżą (http://www.cmjw.pl/aktualnosci/prewencja-konserwatorska-na-starym-cmentarzu-jenieckim-w-lambinowicach,1062.html; http://www.cmjw.pl/aktualnosci/harcerze-w-miejscu-pamieci,1072.html).

Wyłoniona w przetargu firma Mariusza Zająca wykona prace do 1.12.2020 r. Ich koszt to ponad 145 tys. euro. Jest to największe konserwatorskie działanie jakie Muzeum zainicjowało dotąd na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Jego przebieg będziemy relacjonowali na bieżąco.

wstecz