Rękodzieło radzieckich jeńców wojennych

Pamiątki związane z pojmanymi w niewolę Wehrmachtu w trakcie II wojny światowej żołnierzami Armii Czerwonej, stanowią bezcenne, rzadkie muzealia. Nie inaczej jest z drewnianą szkatułką, która właśnie powiększyła zbiory naszego Muzeum.

Przedmiot ten został wykonany przez jeńców radzieckich z oddziału roboczego w Nowych Święcianach na Wileńszczyźnie. W ramach obowiązkowych kontyngentów zaopatrywał go w produkty rolne Leon Pyliński, dzierżawca majątku ziemskiego w sąsiednich Druścianach. Przy tej okazji L. Pyliński dostarczał w tajemnicy żywność również wycieńczonym pracą jeńcom. Ci, w dowód wdzięczności, podarowali mu wykonaną przez siebie – granatową, zdobioną słomką – drewnianą szkatułkę. Otrzymała ją córka dzierżawcy, Wanda Pylińska, która jeszcze podczas wojny podarowała przedmiot swojej kuzynce, Alicji Szczemirskiej, nazywanej Licią, z dedykacją na wnętrzu wieczka: Na pamiątkę dla Lici z czasów wojennych. Rok 1943. Wandzia. Robota jeńców sowieckich, Nowe Święciany.

Szkatułka po wojnie znalazła się w dobytku, który Alicja Szczemirska zabrała ze sobą podczas przesiedlenia i długo służyła jej za pojemnik na nici, guziki i inne drobne przedmioty. Do Muzeum trafiła jako dar dra hab. Czesława Michałowskiego, emerytowanego profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, męża nieżyjącej już Alicji.

Panie Profesorze, pięknie dziękujemy!

wstecz